Görev ve Sorumluluklar

Bakanlığımız teşkilat ve görevlerini yeniden düzenleyen 635 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9. Maddesinde Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünün temel görevleri;

a) Organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgelerinin planlanması ve geliştirilmesine yönelik politika oluşturmak.

b) (Değişik: 4/7/2012-6353/56 md.) Organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgelerinin; planlanmasına, yer seçimine, imar planlarının yapılmasına, kuruluş ve işleyişine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, organize s... devamı...

Yaşar ÖZTÜRK
Genel Müdür
  • yasar.ozturk@sanayi.gov.tr
  • Tel: (312) 201 58 51-52
  • Fax: (312) 201 58 53
  • Adres: Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Yolu 2151. Cadde No:154 Çankaya/ANKARA
E-Hizmetler Bölümü
İstatistikler
Piyasa Gözetim ve Denetim Raporları
Girişimci Bilgi Sistemi
Plan Program ve Raporlar
Ürün Güvenliği Şikayet Formu
Arge ve Yenilik Destekleri
Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşlar :
|
|
|
|
|
Server: WEBSERVERA, Online:678